🌹-🌹- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤਾ ।-🌹-🌹

ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ …