2 Comments

  1. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

    ਵੀਰ ਜੀ , ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖਵਾਕ
    ਵਿਚ ਆਪਜੀ ਨੇ ਕਪਟੇ ਖਪਹਿ ਖਪਾਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
    ਖਪਟੇ ਖਪਹਿ ਖਪਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

    ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *